Europese Verkiezingen: Wat valt er te kiezen voor de waterprofessional?

21 mei 2019 06:53 uur

Donderdag 23 mei kiest Nederland voor het Europese Parlement. Voor de waterprofessional zijn het belangrijke verkiezingen omdat veel wet- en regelgeving over water in Europa wordt gemaakt. Ook de komende vijf jaar zal het thema water vaak op de politieke agenda staan. De Herziening van de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn zijn gepland. Een stem op een van de Europarlementariërs kan direct gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk. Waterforum inventariseerde daarom wat er voor professionals te kiezen valt.

Het waterbeleid wordt voornamelijk voorbereid in de Europese Milieucommissie (ENVI) en de Landbouwcommissie (AGRI). Denk daarbij onder meer aan de Kaderrichtlijn Water, de Prioritaire Stoffen richtlijn, de Drinkwaterrichtlijn, de richtlijn Stedelijk Afvalwater, de Nitraatrichtlijn en de richtlijn Overstromingsrisico’s. De derogatie van de Nitraatrichtlijn in Nederland speelt elke twee jaar en er is een richtlijn voor Waterhergebruik in de maak. Bron: waterforum.net 20-5-19 Lees verder>>>>