Epe stopt miljoenen in riool

03 januari 2016 08:54 uur

De gemeente Epe stopt de komende jaren veel geld in de vervanging en verbetering van het rioleringsstelsel. Daarvoor is een vijfjarenplan ontwikkeld in samenwerking met het waterschap en de Antea Groep. De tarieven zullen geleidelijk toenemen met 2,5 procent per jaar. Het leidt er toe dat er straks een stelsel ligt dat er weer vele decennia tegen kan. In totaal gaat het om 225 kilometer vrijvervalriool en 229 kilometer drukriolering. Daarbij komen 1.023 pompunits in het buitengebied en 21 rioolgemalen in de kernen alsmede 11.000 straat- en trottoirkolken. Nagenoeg alle 15.502 percelen zijn op de riolering aangesloten. Van amper 20 procent vond gedetailleerde camera inspectie plaats. Bron: Veluweland.nl 2 januari 2016. Lees verder>>>>