Enschedese wethouder wil provinciaal Kennispunt Wateroverlast

24 juni 2016 07:04 uur

Niet alleen Enschede heeft te maken met grondwateroverlast, dat geldt ook voor andere gemeenten. Daarom heeft wethouder Hans van Agteren het onderwerp ter sprake gebracht bij de provincie en het waterschap. Het idee: een Kennispunt Wateroverlast inrichten, waarin Overijsselse gemeenten, de provincie en het waterschap hun kennis en ervaringen op het gebied van wateroverlast met elkaar delen.

Als het aan de gemeente Enschede ligt, worden ook burgers bij zo’n kennispunt betrokken. Al tijdens de stadsdeelcommissie van vorige maand werd dit voornemen kenbaar gemaakt. Het leverde maar liefst 35 reacties op van bewoners van Enschede-Noord die willen meedenken in het nog op te richten kennispunt.

Begin juli staat er een eerste bijeenkomst op het programma. De Enschedeërs die zich hebben aangemeld krijgen een uitnodiging. Op deze manier wordt grondwateroverlast een onderwerp waarbij betrokkenheid van burgers – zogeheten burgerparticipatie – een belangrijk onderdeel kan worden. Bron: RTV Sternet 23 juni 2016. Lees verder>>>>