Enquête over afvalinzameling en riolering in toekomstig Meierijstad

15 juni 2016 07:06 uur

Meierijstad (i.o.) – De gemeenten Schijndel Sint-Oedenrode en Veghel hebben vandaag een enquête uitgezet onder 4.500 adressen, waarin inwoners hun wensen kunnen aangeven op het gebied van afvalscheiding en riolering. De selectie heeft plaatsgevonden door middel van aselecte keuze. Deze huishoudens ontvangen de enquête op papier die met de bijgeleverde retourenvelop (antwoordnummer) kosteloos geretourneerd kan worden. Parallel daaraan heeft de gemeente de enquête ook via internet beschikbaar gesteld, zodat deze door iedereen ingevuld (t/m eind juni) kan worden. Naast deze enquêtes zijn nog enquêteurs actief en volgt er een informatieavond. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor de voorbereiding van het nieuwe afvalbeleid en het rioleringsplan voor toekomstig Meierijstad.

Digitale enquête
Invullen van de (anonieme) enquête kan via de website van Meierijstad tot en met 30 juni 2016. Het invullen kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. De resultaten van deze enquête zijn vanaf september op de website van Meierijstad te vinden.

Enquêteurs
Eind juni gaan er op een aantal locaties enquêteurs de straat op om, op bijvoorbeeld markten en winkelcentra in de drie gemeenten, de enquête af te nemen.

Informatieavond
Daarnaast wordt er in september een bijeenkomst georganiseerd om de inwoners verder te informeren over de kaders van het nieuwe afvalbeleid en de meningen daarover te inventariseren. De datum, tijd en locatie van deze avond worden via de gemeentepagina’s, website, Facebook en Twitter bekend gemaakt.

Herzien afval- en rioleringsplan
Uiteindelijk kan de nieuwe gemeenteraad dan, mede op basis van de bewonersraadpleging, een keuze voor een herzien afval- en rioleringsbeleid maken.