Energierapport minister Kamp laat deur voor schaliegas op kier

30 januari 2016 15:34 uur

Stichting Schaliegasvrij Nederland is ontevreden over het Energierapport dat minister Kamp op 18 januari presenteerde. Het rapport houdt de mogelijkheid open om na de aangekondigde stop van schaliegasboringen in juni 2015 voor de komende vijf jaar toch weer (proef)boringen in Nederland toe te staan. Boxtel is hiervoor in beeld.

Volgens de stichting wil de minister ‘langjarig onderzoek’ doen naar de mogelijkheden om in Nederland naar schaliegas te boren. De stichting acht dit niet in lijn met het voornemen van diezelfde overheid om de CO2-uitstoot met 80 tot 95 procent terug te dringen in 2050: “Schaliegas zorgt juist voor meer broeikasgassen, onder andere het sterke broeikasgas methaan. Dat blijkt uit de praktijk in de Verenigde Staten. Er zijn daarnaast veel zorgen over het milieu en grondwater, door de hoge productie van afvalwater, het gebruik van giftige stoffen en luchtverontreiniging.”

De Boxtelse Mirjam Bemelmans van Stichting Schaliegasvrij Nederland benadrukt dat het geld dat een onderzoek naar de boringen van schaliegas kost, beter geïnvesteerd kan worden in onderzoek naar écht duurzame energie. Bron: Mooi Boxtel.nl 29-01-2016. Lees verder>>>>