Energie vanuit rioolwater

04 juni 2016 17:47 uur

Afvalwater / Rioolwater bevat stoffen die gebruikt kunnen worden in een biobased economy. Het bevat veel termische energie dat benut zou kunnen worden. Deze kennisclip richt zich op de organische stof uit rioolwater: CZV. Daaruit wordt biomassa geproduceerd en daarna omgezet in biogas en vervolgens omgezet in elektriciteit en warmte. Bron: Groene kennis