Emissies naar oppervlaktewater en riool, 1990-2013

07 oktober 2015 17:01 uur

De emissies via (afval)water naar he t oppervlaktewater en het riool zijn de laatste jaren slechts licht gedaald. De grootste emissiereducties zijn behaald in de periode vóór 1990, vooral door maatregelen bij de industriële bronnen. De laatste jaren zijn de emissies vanuit de industrie vrij stabiel, alleen bij fosfor is er nog een forse daling tussen 1990 en 1995 als gevolg van de sanering van de kunstmestindustrie. Bij vrijwel alle stoffen is het aandeel van de huishoudens het grootst, gevolgd door de emissies uit de doelgroep verkeer en vervoer. Deze emissies houden gelijke tred met de bevolkingsgroei respectievelijk de toename van het verkeer en stijgen dus in de tijd. Dit heeft tot gevolg dat de totale emissies naar oppervlaktewater en riool minder dalen dan men zou verwachten op basis van de trend bij andere bronnen.   Bron: Compendium voor de Leefomgeving – Wed, 07 Oct 2015.