Eindhoven: werk Stratumse Heide gaat beginnen

05 augustus 2019 17:53 uur

De aanleg van de 2 kilometer lange tijdelijke rioolbuis op de Stratumse Heide kan maandag 12 augustus eindelijk beginnen. Met bewoners van de Geldropse straat Genoenhuis zijn afspraken gemaakt over de rijroute van vrachtverkeer.

Genoenhuis was bang voor overlast door de aan-en afrijdende vrachtwagens. Dat is nu strikt gereguleerd. En dus kan de aanleg van de 80 centimeter dikke buizen beginnen, van de A67, door bos en hei, langs de afrastering voor grazers die hier is opgetrokken, naar het tijdelijke depot waar de aansluiting met de huidige riolering wordt gemaakt. Dat is bij het Geldropse begin van het fietspad door Gijzenrooi, bij de nummers 4 en 6 aan die Geldropse weg. Kosten: 2 miljoen euro.

De vrachtwagens verzamelen zich vanaf 12 augustus bij een opstelplaats op de hoek Eindhovenseweg-Gijzenrooiseweg in Geldrop. Van daar rijden niet meer dan acht tot vijftien vrachtwagens per dag, op afspraak en onder begeleiding van onder meer verkeersregelaars, naar het depot. Zo worden de straat Genoenhuis en kampeerboerderij ‘t Uilennest zoveel mogelijk gespaard. Aanvankelijk meldde waterschap De Dommel dat het project uitvoert, dat aannemer GW Leidingtechniek al in maart zou beginnen. Gesprekken met de buurt hebben tot oponthoud geleid.

De tijdelijke buis moet worden aangelegd omdat de huidige betonnen riolering – voor vervoer van afvalwater van de gemeenten Waalre, Veldhoven, Eersel, Valkenswaard en Bergeijk naar de rioolzuivering in Eindhoven-Noord – in slechte staat verkeert. Meteen vervangen gaat niet omdat nog niet duidelijk is hoe de verbrede A67  komt te liggen. Dan zou het werk misschien zelfs helemaal opnieuw gedaan moeten worden na de verbreding van de snelweg. De nieuwe definitieve afvoer kan waarschijnlijk in 2022 aangelegd worden, zo lang moeten de tijdelijke buizen dus dienst doen. Maar zo lang wachten is onverantwoord, omdat gevreesd wordt voor instorting van de betonnen buizen.

Kwetsbaar

Op het hele tracé van twee kilometer wordt een strook van acht tot tien meter vrijgemaakt van bomen en struiken; deels is dat al gebeurd. De route is gekozen in samenwerking met terreinbeheerder Brabants Landschap; kwetsbare stukken zijn ontzien en er is gesproken over compensatie. Waar de tijdelijke riolering belangrijke wandel- of fietspaden kruist, worden de leidingen bovenover geleid. Bij enkele kleinere paden komt een voorziening waardoor fietsers en voetgangers over de noodleiding heen kunnen.

Het tracé van de huidige ondergrondse riolering loopt langs de A67 tot een stuk voorbij de langzaamverkeerbrug Leenderheide – vanuit Eindhoven gezien – en dan met een haakse bocht richting modelvliegterrein en verder naar het noorden. Bron: ed.nl 2-8-19