Eindhoven: Deelplan rioleringsplan NRE-terrein

23 april 2016 10:10 uur

Conform het gefaseerd saneringsplan en beschikking, is een deelplan rioleringsplan opgesteld in het kader van de voorgenomen vervanging van het aanwezige riool op het NRE-terrein. Het deelplan omvat een nadere detaillering van de in het gefaseerde saneringsplan beschreven aspecten van saneringsmaatregelen in relatie tot de benodigde rioleringswerkzaamheden.
Het deelplan is hier te bekijken onder Bodemsanering. Hier zijn ook de overige bijbehorende documenten te vinden rondom de bodemsanering. Bron: Gemeente Eindhoven 20 april 2016.