Een stap dichterbij: warmte van ‘Boxelse bodem’

16 oktober 2015 18:15 uur

Warmte van Boxelse bodem benutten; dat is de wens van de gemeente Boxtel, Alliander DGO, Woonstichting Sint Joseph, Maris Projects, Waterbedrijf Brabant Water en Enexis Holding. Samen met onder meer Waterschap De Dommel gaan zij in kaart brengen welke mogelijkheden Boxtel heeft voor een collectieve duurzame warmtevoorziening. Daarover hebben zij vandaag afspraken gemaakt en vastgelegd in een intentieverklaring.

Boxtel wil in 2040 een klimaatneutrale stad zijn. Dat betekent dat binnen de gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie (uit b.v. zon, wind, biomassa) wordt opgewekt als binnen de gemeente verbruikt wordt. Boxtel kan grote stappen in de goede richting zetten door huishoudens, bedrijven, scholen en zorginstellingen aan te sluiten op duurzame warmte. Belangrijk is wel dat deze warmte betaalbaar is voor iedereen en dat de warmtelevering gegarandeerd is. Daarom gaat Boxtel de mogelijkheden voor een collectieve duurzame warmtevoorziening verder uitwerken.

Warmtebronnen en –vragers verbinden
Stelt u zich een ondergronds leidingennet voor, waarop meerdere warmtebronnen en warmtevragers aangesloten zijn. Het warme water komt via een warmte-afleverset de woning of het pand binnen en het afgekoelde water gaat via de afleverset terug het leidingennet in. Bij warmtebronnen in Boxtel valt te denken aan het hoofdriool en de rioolwaterzuivering, waar warmte onttrokken kan worden aan het water. Ook duurzame warmte uit de verbranding van biomassa, zoals houtsnippers, lijkt een optie. Bij warmtevragers in Boxtel valt te denken aan 3.000 woningen van Woonstichting Sint Joseph, gemeentelijke gebouwen, zoals het zwembad, scholen en kantoren, en geplande nieuwbouw. Het is mogelijk om steeds nieuwe warmtebronnen en –vragers op het leidingentracé aan te sluiten.

Kansen in kaart brengen
De partijen gaan de komende maanden samen de haalbaarheid van zo’n lokale duurzame warmtevoorziening onderzoeken. Zij gaan de warmtebronnen en warmtevragers in Boxtel precies in kaart brengen en onderzoeken wat de opties zijn voor het leidingentracé. Zij maken daarbij slim gebruik van ‘virtual reality’. Want hoe bepaal je met een groep zeer verschillende organisaties welke panden je gaat aansluiten en wat dat betekent voor de leveringszekerheid, de kosten en het rendement voor iedereen? Met behulp van de ontwerptool HEAT rekenen zij samen allerlei scenario’s door op basis van echte data. Naar verwachting is dan in januari 2016 een eerste kansrijk exploitatiemodel gereed. Bron: gemeente Boxtel 15-10-2015