Eemnes: gemeenteraad helpt financiering ondergronds riooltransport

06 december 2014 10:32 uur

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Eemnes stemde maandagavond 24 november 2014 in met een investering van 50.000 euro exclusief btw voor een pijpleiding voor rioolslib. Daarmee kan een einde worden gemaakt aan het vrachtwagentransport dat nu vier tot vijf keer per dag door de kernen van Laren en Blaricum rijdt.

Aan de oostzijde van Blaricum bevindt zich de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Bijna dagelijks wordt rioolslib afgevoerd vanaf de RWZI richting de A1 naar Amsterdam. De route van de vrachtwagens loopt via de bebouwde kom van Blaricum en Laren. Bewoners langs de route ondervinden daarvan veel overlast. Een oplossing hiervoor is gevonden in een ondergrondse leiding.

De leiding loopt van de afvalwaterzuivering naar het tankstation aan de A27, waar vrachtwagens het verdere transport overnemen. Eerder tekenden Laren en Blaricum al een samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, maar het college van Eemnes vond dat de gemeenteraad een beslissing moest nemen over de investering. Dat is maandagavond tijdens de raadsvergadering gebeurd. Naar verwachting rijden de vrachtwagens met rioolslib vanaf eind volgend jaar niet meer door de smalle straten van Blaricum en Laren.  Bron: gemeente Eemnes.