Duurzamere afvalwaterzuivering in Tollebeek

26 juli 2016 07:46 uur

Waterschap Zuiderzeeland gaat de eerste slibgistingsinstallatie met de innovatieve Ephyra® technologie van Royal HaskoningDHV bouwen. Op 12 juli 2016 ondertekenden heemraad Lida Schelwald-van der Kley van Waterschap Zuiderzeeland en Esther Bosman, directeur Water – Nederland van Royal HaskoningDHV, een overeenkomst voor het gebruik van de Ephyratechnologie op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van Tollebeek. De installatie wordt in 2018 in gebruik genomen.

Waterschap Zuiderzeeland heeft klimaat- en energiedoelstellingen. Zo wil het waterschap in 2030 voor 35 à 45% zelfvoorzienend zijn. Met de toepassing van de Ephyratechnologie kan Zuiderzeeland nog duurzamer afvalwater zuiveren. De installatie maakt goedkoper en met minder chemicaliën meer energie in de vorm van biogas uit het zuiveringsslib. Ook vermindert de installatie de hoeveelheid restslib. Ephyra maakt onderdeel uit van een grote renovatie op de AWZI Tollebeek, die naar verwachting later dit jaar start. Op de AWZI Tollebeek wordt het afvalwater uit de Noordoostpolder verwerkt, plus het slib dat afkomstig is van de AWZI in Lelystad. Bron: www.zuiderzeeland.nl 26 juli 2016 lees verder>>>>