Duurzame glastuinbouw stap dichterbij dankzij Fries samenwerkingsproject

05 maart 2016 08:51 uur

Samen met Easymeasure en Waterwaves test het Centre of Expertise Water Technology (CEW) momenteel een niet eerder toegepaste technologie om restwater uit de glastuinbouw te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Met de ingebruikname van een proefinstallatie in het Waterapplicatiecentrum (WAC) in Leeuwarden ging het project ‘Zuivering Spuiwater Glastuinbouw Berlikum’ op 18 februari van start. Vandaag, op 29 februari, worden de eerste tests uitgevoerd. Het betreft hier een samenwerking tussen LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, de gemeente Menameradiel, Wetterskip Fryslân, Easymeasure BV, Water Waves BV en het CEW. De provincie Fryslân ondersteunt dit project in het kader van de paragraaf innovatieprojecten uit de subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân. Bron: Wateralliance.nl 3 maart 2016. Lees verder>>>>