‘Duur’ waterplan nodig om riolering Waddinxveen up-to-date te houden

16 november 2020 11:11 uur

De VVD en de PCW leggen zich nog niet neer bij het in hun ogen dure Gemeentelijke WaterPlan (GWP), waardoor de rioolheffing voor de inwoner van Waddinxveen de komende vijf jaar fors gaat stijgen. De twee fracties in de raad hebben het college gevraagd voor berekeningen van een aantal opties die wat soberder zijn.

Het Gemeentelijke WaterPlan vervangt het rioleringsplan. Om het rioleringssysteem up-to-date te houden en aan de eisen van een klimaatbestendig systeem te laten voldoen, zijn forse investeringen nodig de komende tientallen jaren.

Dat voelt de Waddinxveense inwoner in de portemonnee. Voor de komende vijf jaar is een jaarlijkse verhoging van 7,5 procent van de rioolheffing noodzakelijk. Voor komend jaar is dat omgerekend 13,58 cent. Daarna stijgt de heffing per huishouden van 182 euro naar 225 euro in 2025.

Wel is het zo dat Waddinxveen nu één van de laagste rioolheffingen van de regio heeft. “De afvalheffing gaat ook al omhoog, dat gaat met de lasten voor inwoners niet de goede kant op”, zei Raymond Boer (VVD). De onroerendezaakbelasting (ozb) blijft daarentegen wel gelijk.

Boers partij en PCW vinden dat wethouder Kirsten Schippers nog eens goed moet kijken naar de kosten van het nieuwe waterplan. “Er zijn flinke stijgingen in onderhoudskosten, maar ook qua personeelslasten. De gemeente gaat voor het waterplan van 1,2 naar 3,6 vaste werknemers. Is dat wel nodig?” vroeg PCW-raadslid Hans van Mourik zich af.

Noodzakelijke investeringen
Volgens Schippers zijn de investeringen noodzakelijk om de kwaliteit van het systeem op peil te houden. “En om in de toekomst klimaatadaptief te zijn (bestand tegen weerextremen, red.). We willen een deugdelijk systeem zoals dat er nu is. Het is niet de bedoeling dat er straks straten blank komen te staan.”

De rioolheffing is een financieel gesloten systeem. Kosten en uitgaven moeten uitgesmeerd over een groot aantal jaar gelijk zijn. Omdat het reservepotje de afgelopen jaren nog gevuld was, kregen de inwoners geen verhoging voor de kiezen. “Dat potje is nu leeg, dus moeten we nu een inhaalslag maken”, zei Halvard Jan Hettema (PvdA/GroenLinks). “Achteraf was het misschien verstandiger geweest de nullijn eerder te verlaten. Nu komt de dure rekening.”

Ook Sylvia Vink (WeWa) vreest dat de rekening niet te ontlopen is. “Het moet gewoon gebeuren.”

Twee oorzaken
Volgens Schippers heeft de stijging van de kosten te maken met twee zaken: de groei van Waddinxveen, waardoor er meer riolering moet worden aangelegd en de vervanging van oude rioleringen. “In de jaren zestig, zeventig en tachtig is Waddinxveen fors gegroeid. De levensduur van een riolering is gemiddeld zestig jaar, dan weet je dat we veel moeten vervangen.”

De gemeente zet in op vervanging, in combinatie met andere klussen binnen openbare werken, indien mogelijk. Bron: hartvanwaddinxveen.nl