Druten: Informatieavond over de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden c.a.

05 maart 2016 09:02 uur

De gemeente Druten houdt samen met de aannemer Gebr. Remmits B.V. uit Wijchen op maandag 21 maart a.s. van 19:00 tot 21:00 uur een informatieavond in de vorm van een inloopavond. Deze avond gaat over de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden en het woonrijp maken van de Buurmeesterstraat, Citatiestraat en Genechtstraat in Druten-West.

De Firma Remmits B.V. uit Wijchen is de aannemer die ook de tweede fase van het werk gaat uitvoeren. Tijdens deze inloopavond worden de plannen gepresenteerd omtrent de uitvoering van het werk.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we verder in op:

  • planning/fasering
  • beperken overlast / hinder voor de omgeving
  • communicatie

U kunt de tekeningen bekijken en is er de gelegenheid om eventuele vragen hierover te stellen. De informatiebijeenkomst wordt gehouden in het Cultureel Centrum d’n Bogerd te Druten (Van Heemstraweg 53). De inloopavond is van 19:00 tot 21.00 uur.

Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met dhr. F.P. van Gent van de gemeente Druten onder het nummer 14 0487. Bron: gemeente Druten.