Dronten: Riool is zaak van bewoners Golfresidentie zelf

11 november 2019 08:18 uur

De Golfresidentie in Dronten is zelf verantwoordelijk voor haar riool. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Bewoners van de woonwijk proberen al jaren het beheer en onderhoud van het riool ondergebracht te krijgen bij de gemeente, maar die weigert dat.

Hoge kosten

In woonwijken waarin het riool zich onder de openbare weg of gebied bevindt, is de zorg voor onderhoud en beheer van dat riool een gemeentelijke taak. In de Golfresidentie is de weg en het openbare gebied echter ook van de bewoners en de zorg voor onderhoud daarvan dus ook een zaak van de bewoners zelf. De Vereniging van Eigenaren (VvE) draagt daar zorg voor.

In het recente verleden heeft de VvE geprobeerd de zorg voor het riool alsnog onder te brengen bij de gemeente. De VvE spaart wel voor dat onderhoud en de eventuele kosten van toekomstige reparaties en/of vervanging, maar is bang dat die kosten haar in de toekomst boven het hoofd zullen stijgen. Daarom wilde men graag dat de gemeente die verantwoordelijkheid over zou nemen.

Zorgplicht

De gemeente weigert dat, waarop bezwaar is aangetekend bij de rechtbank in Utrecht. Die oordeelt nu dat de weigering van de gemeente terecht is. Bewoners beargumenteerden bij de rechtbank dat de gemeente door de weigering niet aan haar zorgplicht voor de afvoer van ‘stedelijk afvalwater’ voldoet.

‘Deze zorgplicht omvat twee elementen, namelijk enerzijds de feitelijke aanleg van riolering of passende alternatieven daarvoor en anderzijds een adequaat beheer daarvan. De zorgplicht strekt zich echter niet uit tot percelen die in eigendom van particulieren zijn (particulier terrein). De eigenaar of de gebruiker van een perceel moet er zelf voor zorgen dat vrijkomend afvalwater naar het aansluitpunt van de riolering op de perceelgrens wordt geleid,’ oordeelt de rechtbank, die vorige week uitspraak deed in deze zaak. Tegen die uitspraak kan nog beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Bron: flevopost.nl 6-11-19