Dringend verzoek aan melkveehouderij: loos geen melk op riool

07 januari 2016 08:34 uur

In het noorden van ons beheergebied wordt het vervoer van melk van melkveehouder naar fabriek ernstig gehinderd. De grote tankauto’s kunnen de gladde wegen niet berijden. Hierdoor is van enkele melkveebedrijven de melk sinds 5 januari niet opgehaald. Melkveehouders die door de gevolgen van de gladheid in hun bedrijfsvoering worden gehinderd, worden opgeroepen contact op te nemen met het waterschap.

Wij willen met deze oproep voorkomen dat melkveehouders de melk op het riool lozen en helpen samen alternatieve oplossingen te vinden. Melk verstoort het zuiveringsproces van de rioolwaterzuiveringsinstallaties volledig. De zuivering komt helemaal stil te liggen. De noordelijke waterschappen doen daarom het dringende verzoek niet te lozen op het riool, maar de melk tijdelijk op te slaan en later te verwerken.

Melkveehouders mogen de melk maximaal drie dagen bewaren.

Contact              

Melkveehouders in het beheergebied van Vechtstromen kunnen contact opnemen met de afdeling Handhaving, telefoon 088 220 3333.

Bron: Waterschap Vechtstromen – Wed, 06 Jan 2016