Dordrecht: inloopavond uitvoering project Nieuwe Dordtse Biesbosch

01 februari 2016 13:30 uur

Op woensdag 10 februari is er een inloopavond over de uitvoering en planning van de werkzaamheden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Deze avond vindt plaats op 10 februari 2016 tussen 19.00 en 21.00 uur, in het Parkhuis (zaal Trefpunt), Haaswijkweg Oost 69A in Dordrecht.Het project Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt in de periode van 2016-2017 uitgevoerd. De eerste werkzaamheden starten begin februari 2016 in de Elzen Noord, gevolgd door de Noorderdiepzone. Vervolgens worden op steeds meer locaties de veranderingen zichtbaar.

Op deze inloopavond kunt u tevens kennis nemen van en vragen stellen over de ontwerpen van het gehele projectgebied van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het gebied bestaat uit de Noorderdiepzone, het Dagrecreatieterrein, de Kop van ’t Land, de Elzen Noord en de Landbouwweg. Alle betrokken partijen zijn deze avond aanwezig: Landschapsarchitecten veenenbos en bosch, het Waterschap Hollandse Delta, Staatsbosbeheer, het Parkschap, wethouder Bert van de Burgt, leden van de gemeentelijke werkgroep en de aannemer van de eerste werkzaamheden in de Noorderdiepzone.

Het project Nieuwe Dordtse Biesbosch legt een ecologische verbinding tussen de Sliedrechtse en de Dordtse Biesbosch, verbetert de waterkwaliteit en vergroot de recreatieve mogelijkheden op het eiland van Dordrecht.

Bron: Gemeente Dordrecht – Mon, 01 Feb 2016