Dongen: Bodemverontreinigingen aangetroffen bij onderzoek TUF

07 november 2018 08:37 uur

Uit bodemonderzoek wat net vóór de brand van 11 oktober bij TUF Recycling BV uitgevoerd werd in opdracht van de gemeente is gebleken dat de bodem op twee plaatsen verontreinigd is. Op het overige deel van het terrein zijn, voor zover het mogelijk was deze te onderzoeken, geen verontreinigingen aangetroffen.

Eén locatie van verontreiniging betreft een beperkt gedeelte van het terrein waar rubberkorrels zijn vermengd met de bovengrond. Hierdoor is er een verhoogd olie- en zinkgehalte aangetroffen. Daarnaast is bij een andere peilbuis een verhoogd zink-, cadmium- en nikkelgehalte gemeten. Voor beide locaties geldt dat nader onderzoek moet worden verricht om te bepalen hoe groot de verontreinigingen zijn. Als gevolg van de brand op 11 oktober 2018 kan de bodem extra verontreinigd zijn. TUF Recycling is zelf verantwoordelijk voor zowel het uitvoeren van nader onderzoek naar aanleiding van het actualisatie bodemonderzoek als het onderzoek naar de gevolgen van de brand. Dat meldt het College van B & W in een brief aan de gemeenteraad.

Maatregelen gevolgen brand
Onder begeleiding van de gemeente hebben toezichthouders van OMWB en Waterschap na de brand ook een een inspectie gehouden op de locatie Vierbundersweg. Daarbij zijn (deels) verbrande rollen kunstgrasmatten aangetroffen en een hoeveelheid infill/ zand met daarin brandresten en -assen. De oorzaak van de brand is overigens nog niet bekend. Bron: dongen.nieuws.nl Lees verder>>>>