Doetinchem investeert in klimaatbestendige stad

16 maart 2016 18:32 uur

Klimaatbestendige nieuwbouw, meer rioolcapaciteit, en tegels uit de tuin. Naast gemeentelijke inspanningen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, zullen ook inwoners maatregelen moeten nemen om de leefbaarheid onder extremere weersomstandigheden op peil te houden.

In het rioleringsplan voor de komende vijf jaar wil het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem nadrukkelijk een tandje bij schakelen. Maar volgens het college is de overheid nooit alléén in staat om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Ook inwoners en bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het plan wordt in april aan de gemeenteraad voorgelegd.

Natter en droger

De klimaatverandering manifesteert zich in ons land vooral door extremere weersomstandigheden: grilliger weer, vaker langere droge perioden met hoge temperaturen, afgewisseld door hevige stortbuien waarin in één keer recordhoeveelheden neerslag vallen en ook nattere winters.  In stedelijke gebieden zijn de gevolgen van die veranderende weersomstandigheden bovendien heftiger dan in landelijke gebieden. Dat komt door het grotere verharde oppervlak, waardoor water niet weg kan en er relatief weinig groen is om voor verkoeling te zorgen.

Subsidie

Juist op die onderdelen moet meer gebeuren. Dat betekent dat het ingezette beleid om mensen te stimuleren regenwater in de eigen tuin op te vangen (afkoppelen) wordt voortgezet. Ook voor andere innovatieve methoden zoals bijvoorbeeld groene daken is steun mogelijk. Voor elk nieuw afgekoppeld dak is maximaal een subsidie van 500 euro beschikbaar.

Bron: gemeente Doetinchem

Onttegelen

De gemeente investeert in meer groen in de stad en zal wanneer rioleringsbuizen aan vervanging toe zijn, tegelijk de capaciteit vergroten en hemelwater direct afvoeren. Plekken waar nu al bij piekbuien die vaker dan eens in de tien jaar voorkomen, overlast ontstaat, worden met voorrang aangepakt.  Ook worden tegels verwijderd uit trottoirs die weinig gebruikt worden, zodat de bodem sneller en makkelijker water kan opnemen. Ook inwoners wordt opgeroepen om die reden tuintjes niet te betegelen, maar liever te onttegelen.

Rioolheffing

Door tijdig te anticiperen en maatregelen zo veel mogelijk parallel te laten lopen met regulier onderhoud, verwacht het college de jaarlijkse stijging van de rioolheffing tot iets meer dan 4 euro per jaar te kunnen beperken. De rioolheffing bedraagt nu gemiddeld iets meer dan 200 euro per jaar.