‘Doelmatigheid in de watersector’: hoe doen mijn collega’s dat?

02 februari 2015 18:16 uur

Op donderdag 12 februari vindt de bijeenkomst Doelmatigheid in de watersector plaats in Amersfoort.

De themagroep Doelmatigheid en Kosteneffectiviteit van KNW organiseert een “Onder-Weg-Naar -Huis” bijeenkomst op 12 februari met als thema “Doelmatigheid in de watersector”: hoe doen mijn collega’s dat.

“Doelmatig” is een populaire term in de watersector. Bij rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven wordt er hard gewerkt om de doelmatigheid te verhogen. Dit onder meer door afspraken in het Bestuursakkoord Water. Natuurlijk is waterveiligheid anders dan drinkwater en zijn waterketen en watersysteem niet overal te vergelijken. Maar omdat het om één sector gaat ligt het voor de hand dat we goed naar elkaar kijken in onze zoektocht naar doelmatigheid.

Voor meer informatie, het programma en aanmelden, ga naar: Website: www.waternetwerk.nl