Discussie over teruggave rioolvoorziening

15 oktober 2020 08:27 uur

Kan de rioolheffing volgend jaar omlaag? Dat werd afgelopen maandag besproken door de leden van de commissie economie , bestuur en openbare ruimte toen de verlengingsnotitie ‘Zuiveringskring Afvalwaterketenplan’ ter tafel kwam.

De gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten en het waterschap Vallei & Veluwe werken al vele jaren samen binnen de Zuiveringskring WHEP. In 2015 is er gezamenlijk beleid geformuleerd in het Zuiveringskring Afvalwaterketenplan (ZAP) voor de periode van 2015 tot 2020. Het college stelde voor om het oude beleid te verlengen tot en met 2023 en daarbij de thema’s klimaatadaptie en integraal werken toe te voegen. Met deze verlenging blijft het water- en rioolbeleid tot en met 2023 actueel. Daarnaast wil het college het overschot in de voorziening deels als korting op de rioolheffing teruggeven aan de gebruikers.

Van den Brink van de SGP geeft aan: ,,We houden 2,2 miljoen euro over op deze rioolvoorziening en volgens het collegevoorstel geven we 1,2 miljoen euro terug aan de burger. Daarmee houden we een miljoen euro in eigen zak. Waarom kiest het college daarvoor? Wij hebben de neiging om het totale bedrag terug te geven aan de gebruikers. Het bedrag kan niet worden toegeschreven aan de reserve, want het is een voorziening. Het moet alleen maar kostendekkend zijn. We willen graag een toelichting van het college waarom zij het geld deels willen teruggeven aan de gebruikers.”

Luitjes van Wij Putten is het eens met het uitgangspunt dat geld wat over is terug moet naar de burger. ,,Maar de vraag is of het verstandig is om met de SGP mee te gaan. Ons inziens zou het mooi zijn als een verhoging van de afvalstoffenheffing gecompenseerd kan worden door deze verlaging van de rioolheffing. Of de afvalstoffenheffing toereikend is moeten we namelijk nog zien. Alles wat je nu weggeeft kan je niet meer terughalen. Ik zou met de commissie willen nadenken over de vraag wanneer we het bedrag teruggeven aan de gebruiker. Wij pleiten ervoor om een stabieler bedrag aan de inwoners te berekenen. Dus niet nu een forse verlaging geven om een jaar later weer een forse verhoging toe te passen op de afvalstoffenheffing. Mijn vraag is dan ook of het college in staat is om het tekort bij afval te compenseren met het overschot op het riool.”

Wethouder Koekkoek geeft aan: ,,In ons voorstel blijft er inderdaad een kleine miljoen euro over. We hebben ons hierbij gericht op de compensatie van de afvalstoffenheffing. We houden nu geld over op de rioolheffing, maar in ons achterhoofd zien we de afvaltarieven de komende jaren fors stijgen.”

Luitjes geeft aan: ,,We horen een riooltarief te berekenen dat kostendekkend is. Er zit nu te veel geld in die voorziening.” Ook Van den Brink worstelt met het antwoord van de wethouder. ,,Het is een voorziening die kostendekkend moet zijn. Dat staat wat ons betreft boven het feit dat bedragen voor de burgers kunnen fluctueren. Wij zijn er nog niet uit en neigen er toch naar om het totale bedrag aan de burger terug te geven.”
De wethouder werpt nog tegen: ,,Als u daarvoor kiest, dan is de pot helemaal leeg. Dat vind ik niet verstandig. Als we dan maar iets raars tegenkomen, is er niets meer om op terug te vallen.”

De partijen hebben aangegeven om tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 oktober nog eens over dit onderwerp door te willen praten. Bron: deputtenaer.nl