Deventer investeert flink tegen wateroverlast tunnels

13 september 2014 18:22 uur

De VVD heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over het onderwater lopen van de  de tunnels aan de Veenweg en Bringreverweg. Onlangs na een flinke hoosbui stonden ze opnieuw blank.

Het college antwoordt,  dat de gemeente fors gaat investeren in een oplossing van het probleem. Wel wijst men erop dat ook de extremere weersomstandigheden een grote rol spelen. Er worden nieuwe riolen aangelegd die het overtollige water sneller kunnen afvoeren naar buitengracht of Venenplantsoen. De  kosten voor de aanleg van deze nieuwe riolering worden begroot op zo’n 750 000 euro. Bron: gemeente Deventer 9 september 2014,