Deventer: Afvoer regenwater station aangepakt

27 maart 2020 08:31 uur

Het regenwater gaat voortaan naar een ondergrondse opslag, waardoor het water gebruikt kan worden voor het op peil brengen van het grondwater in het Rijsterborgherpark, zo meldt RTV Oost.

Door deze investering wordt het stationsgebied meer klimaatbestendig. “Het station heeft meer dan zesduizend vierkante meter aan perrondaken”, vertelt regiodirecteur Dorothé Wennekendonk van ProRail. 

“Die perronkappen staan er al zowat honderd jaar. Als het regent vangen ze veel water op. Fijn voor wachtende reizigers op het perron, want die staan mooi droog. Maar dit schone water loopt nu nog weg in het riool.” 

Bij hevige regenval wordt het riool nu extra belast, terwijl het om schoon water gaat. Directeur Wennekendonk: “Jammer van het schone water. Maar dat zijn we aan het veranderen.” 

Buffer 

Het regenwater wordt daarom opgevangen in een ondergrondse opslag, die een buffer vormt. De Deventer wethouder Frits Rorink is blij met de aanpassingen, die mede gefinancierd worden met een subsidie van de gemeente. “We voeren het gebufferde water af naar het Rijsterborgherpark. Daarvoor ligt er al een leiding onder de Stationsstraat door. Dat is goed voor het grondwaterpeil. In tijden van droogte heeft de bodem zo een extra buffer. Allemaal positief voor de natuur in het Rijsterborgherpark.”  Bron: deventerrtv.nl 26-3-20