Den Haag: De Mient, herinrichting

30 oktober 2019 07:09 uur

meente werkt aan aantrekkelijke en veilige stad om in te wonen. Daarom wil de gemeente delen van De Mient, Abrikozenstraat, Appelstraat en Albardastraat opnieuw inrichten. In dit gebied komen extra parkeerplaatsen. In delen van straten geldt straks een rijsnelheid van 30 kilometer per uur. Ook komt er meer groen.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 5 november is er een inloopbijeenkomst voor de buurt. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het voorontwerp bekijken. U kunt ook vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.

 • Datum: Dinsdag 5 november 2019
 • Tijd: Tussen 17.30 en 20.00 uur
 • Locatie: NVA, Mient 273D

Dit gebeurt er

 • Er komen 70 extra parkeerplaatsen bij.
 • Het winkelgebied van de korte Appelstraat wordt veiliger gemaakt. De maximumsnelheid gaat omlaag naar 30 kilometer per uur, zoals in de rest van de Appelstraat. Ook wordt parkeren veiliger door een andere inrichting van de parkeerplaatsen.
 • Ook in de Albardastraat wordt de rijsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur, waarmee deze goed aansluit bij de rijsnelheid in de Appelstraat en de Notenbuurt, waar al 30 kilometer per uur wordt gereden.
 • Er komen extra parkeerplaatsen rond de kruising Thorbeckelaan-Appelstraat-Albardastraat. Ook komen er extra parkeerplaatsen langs De Mient, Laan van Eik en Duinen, de Abrikozenstraat en de Ananasstraat.
 • De gemeente wil in dit gebied zo veel mogelijk bestaande bomen behouden. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Soms komt dat door de slechte staat van de bomen. Ook moeten er bomen verdwijnen om het verouderde riool te kunnen vervangen. Daarnaast is ruimte nodig voor bushaltes en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers. Hierdoor moeten bepaalde bomen verdwijnen. Voor elke gerooide boom plant de gemeente een nieuwe boom in de wijk. Zo blijft het aantal bomen hetzelfde.
 • De groenstrook op de Mient, langs de begraafplaats Eik en Duinen, wordt opgeknapt en ingericht als een ecologische zone.
 • Bewoners willen graag meer groen in het gebied. Daarom krijgt de brede stoep aan de kant van de huizen tussen de Kornoeljestraat en de Laan van Eik en Duinen extra groenstroken.
 • In de Mient, Appelstraat en Albardastraat wordt de riolering vervangen, omdat deze is verouderd.
 • De oude lantaarnpalen worden vrijwel overal vervangen door nieuwe.

Inspraakprocedures voorontwerp herinrichting

U kunt tot en met zondag 8 december 2019 formeel reageren op de plannen. U kunt alle stukken inzien op het Den Haag Informatiecentrum op Spui 70. Het informatiecentrum is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Reageren kan via mient-eo@denhaag.nl(externe link).

U kunt uw reactie ook per post sturen aan (zonder postzegel):

College van burgemeester en wethouders

Zienswijze herinrichting Mient en omgeving

Antwoordnummer 1790

2501 VC Den Haag

Planning na inspraak

De gemeente beoordeelt de ingezonden reacties en suggesties. Als deze het voorontwerp verbeteren, dan worden deze als advies meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad een besluit over het voorontwerp in december 2019. Na dat besluit wordt het voorontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De voorbereidende werkzaamheden starten na goedkeuring door de gemeenteraad. Bron: denhaag.nl  28-10-19