Delfland: dubbelgebruik water onder kassen gerealiseerd

15 juli 2014 19:01 uur

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft recentelijk besloten om medewerking te verlenen aan het voorstel om de kelder onder de kas van firma Vreugdenhil in ’s Gravenzande een dubbelfunctie te geven. De kelder is in 2009 gebouwd voor het bergen van oppervlaktewater bij hevige neerslag, waardoor wateroverlast tegengegaan wordt. Voortaan wordt de kelder ook gebruikt voor de opvang van regenwater. Dit regenwater kan vervolgens gebruikt worden als gietwater voor een aantal tuinbouwbedrijven. Dit gebruik van de kelder helpt goed tegen wateroverlast en heeft als bijkomend voordeel dat tuinders minder aanspraak maken op andere zoetwatervoorzieningen.  Bron: Groentenet – Tue, 15 Juli 2014. Lees verder>>>>