De Stichtse Rijnlanden bespaart miljoenen op zuiveren afvalwater

04 augustus 2014 06:35 uur

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil vanaf 2020 jaarlijks 6,1 miljoen euro besparen op het zuiveren van afvalwater. Dat heeft hetdagelijks bestuur van het waterschap recent besloten. Een deel van deze besparingen heeft het waterschap de afgelopen jaren al gerealiseerd door het beter op elkaar afstemmen (optimaliseren) van riolering en zuivering. Zo is na het uitvoeren van een optimalisatiestudie met de gemeenten Nieuwegein, Houten en Bunnik, maar ook door een andere omgang met de slibverwerking, door het waterschap tot nu toe 1,5 miljoen euro bespaard.

In het landelijk Bestuursakkoord Water, een afspraak tussen de gemeenten, waterschappen en Rijksoverheid is besloten om vanaf 2020 jaarlijks een bedrag van 380 miljoen euro te besparen. Dit is ongeveer 10 % van de kosten voor het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater. Om deze kostenbesparing te realiseren werkt het waterschap samen met 14 Utrechtse gemeenten in het water innovatie netwerk (Winnet). Voor Winnet bedraagt de besparingsopgave ruim 15 miljoen euro. Het waterschap neemt hiervan ruim 6 miljoen euro voor haar rekening. Bron: Ws. De Stichtse Rijnlanden juli 2014.