De samenwerking in de Limburgse waterketen werpt haar vruchten af.

18 november 2015 08:15 uur

De afgelopen zes jaar is er in Midden- en Noord-Limburg 11,5 miljoen euro bespaard door meer en betere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en Waterschapsbedrijf Limburg.

Samenwerking

De samenwerking in de regio’s Limburgse Peelen en Venlo-Venray (samen onder de vlag van Waterpanel Noord)  behoort daarmee landelijk tot de top als het gaat om kostenbesparingen in de afvalwaterketen. Gezamenlijk voeren zij projecten uit op het gebied van o.a. rioolvervanging en- renovatie, meten en monitoring, databeheer en de aanpak van riool overstorten. Ben Buiting, voorzitter van Waterpanel Noord: “Ik ben er trots op, dat onze inwoners nu al profiteren van onze samenwerking. De riool- en zuiveringsheffing zijn door de samenwerking onder de vlag van Waterpanel Noord afgelopen 6 jaar in totaal 11,5 miljoen euro minder gestegen dan dat in 2010 was verwacht. En daar zal het niet bij blijven. We verwachten komende jaren door de samenwerking nog meer te kunnen gaan besparen.”

Bestuursakkoord Water

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken in Nederland in ruim vijftig regio’s samen aan de uitwerking van de afspraken in het Bestuursakkoord water. De landelijke doelen zijn € 440 miljoen kostenbeperking per jaar vanaf 2020, kwaliteitsverbetering en beperking van de personele kwetsbaarheid. Hiervan zijn  regionale doelen afgeleid.

Limburgse visie

Niet alleen in Noord- en Midden-Limburg, maar ook in Zuid-Limburg  wordt er samengewerkt in de waterketen. Om de samenwerking in heel Limburg verder uit te bouwen, hebben alle Limburgse gemeenten, waterschappen, waterleidingmaatschappij en Provincie een gezamenlijke visie opgesteld: Waardevol groeien. Deze visie wordt donderdag 19 november ondertekend door alle partners.

Nieuw convenant Waterpanel Noord

Waterpanel Noord is inmiddels toe aan een vernieuwing van het samenwerkingsconvenant. Dit omdat er een nieuwe samenwerkingspartner is gevonden in het Limburgse drinkwaterbedrijf Waterleidingmaatschappij Limburg. Hiermee is de samenwerking verbreed tot de hele waterketen. Ook wordt de Limburgse visie verankerd in het nieuwe convenant en wordt de samenwerking verder geprofessionaliseerd. Bron: Gemeente Mook en Middelaar