De RWZI als Energiefabriek: nieuwe oplossing voor waterschappen om aan afspraken Rijk te voldoen

Om aan de belangrijkste ambities van het Klimaatakkoord tussen de Unie van Waterschappen en het Rijk te kunnen voldoen, passen de waterschappen steeds vaker innovatieve technieken toe. RWZI als EnergiefabriekEr is inmiddels veel onderzoek gedaan om meer energie uit afvalwater te halen. Afvalwater bevat namelijk acht keer zoveel energie als nodig is voor het zuiveren van het afvalwater. Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als afvalproduct slib. Dit slib wordt ontwaterd en soms vergist. Bij het vergistingsproces ontstaat biogas dat weer kan worden omgezet naar elektriciteit. Door nieuwe en bestaande technieken op de RWZI beter te combineren, komt er meer biogas vrij. Hierdoor worden RWZI’s energieneutraal en blijft er ook nog energie over om te worden gebruikt door nabijgelegen bedrijven of voor woonwijken: de RWZI als Energiefabriek. Bron: Tauw - Wed, 15 Oct 2014