De rioolwaterzuivering van de toekomst is flexibel inzetbaar

20 januari 2020 07:25 uur

Waterschappen merken de effecten van klimaatverandering, maar hebben daar zelf ook invloed op. De impact willen ze terugbrengen door energieneutraal en circulair te worden. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zet in Weert een belangrijke stap in die richting met de introductie van een modulaire waterzuiveringsinstallatie, gebouwd door de combinatie Croonwolter&dros – Mobilis. ‘Het is een volledige breuk met de manier waarop we rioolwaterzuiveringen tot nu toe bouwden.’

Aan het woord is Anne Jongkind, strategisch adviseur op het gebied van duurzaamheid bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), een dochterbedrijf van het Waterschap Limburg. De belangrijkste taken van de waterschappen zijn: de waterstand regelen met bijvoorbeeld gemalen en sluizen; rioolwaterzuivering en het onderhoud van waterkeringen, zoals dijken en duinen. In onderstaande YouTube-video worden die taken uitgebreider uitgelegd.

In Limburg zijn de taken opgesplitst. Daarbij neemt WBL het zuiveren van het rioolwater voor haar rekening. WBL transporteert het afvalwater van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven naar haar zeventien Limburgse rioolwaterzuiveringsinstallaties. In totaal zuiveren deze installaties jaarlijks circa 150 miljoen kubieke meter vuil water. Het gezuiverde water komt vervolgens terug in beken en rivieren. Maar voordat dit gebeurt, haalt WBL zoveel mogelijk stoffen uit het water.

Het belang van rioolwaterzuivering
In Nederland beschouwen we schoon water als een vanzelfsprekendheid, maar het is nog niet zo lang geleden dat de levensverwachting van mensen een stuk lager lag door een gebrek daaraan. De ontwikkeling van waterzuivering speelde een belangrijke rol in het verbeteren van de levensverwachting. Zo sterven er veel minder mensen door infectieziekten door de afvoer en zuivering van vuil water, schrijft stichting Rioned, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer, op haar website. De levensverwachting verdubbelde mede daardoor in 160 jaar tijd van 39 naar 79 jaar.

Impact van klimaatverandering
Net als de waterschappen in Nederland focust WBL vooral op de toekomst om adequaat te kunnen inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Sommige gevolgen van klimaatverandering merkt WBL nu al, zoals extreme droogte of juist hevige regenbuien. Deze hebben een grote impact op de hoeveelheid water die binnenstroomt bij de installaties. Onder andere door het gebruik van big data kan WBL tijdig maatregelen treffen tegen dit soort weersextremen.

Door het gebruik van big data kan WBL tijdig maatregelen treffen tegen weersextremen
Het bedrijf wil echter niet alleen reactief omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, maar ook actief. Daarom investeerde WBL in maatregelen om voor 40 procent in de eigen energie behoefte te voorzien. Het gaat om verschillende maatregelen. Ten eerste zet het in op energiebesparing. In Weert maakt WBL bijvoorbeeld gebruik van een zuiveringstechnologie van Royal HaskoningDHV. Deze maakt de zuivering energie-efficiënter. Daarnaast is de biologische zuiveringsmethode goed voor de ecologische waterkwaliteit van het oppervlaktewater.

Eigen energievoorziening
Naast energie-efficiëntie zet WBL in op duurzame energiewinning. Zo plaatste het bedrijf op elf rioolwaterzuiveringsinstallaties en op het hoofdkantoor in Roermond in totaal 33.000 zonnepanelen. Hiermee wekt WBL jaarlijks 10.000.000 kilowattuur (kWh) aan duurzame stroom op. Dat is te vergelijken met het gemiddelde jaarverbruik van ruim 3.300 huishoudens. Bron: nvdo.nl 17-1-20