Cursussen Wateropleidingen

17 januari 2015 18:59 uur

 

Meer regen = anticiperen in het watersysteem!

1. Op 10 maart 2015 start de opleiding Techniek Operationeel Watersysteem. Slim sturen en anticiperen bij externe invloeden zoals piekbuien, calamiteiten etc., dat is wat gevraagd wordt van de moderne peilbeheerders. Zij houden toezicht op de automatische en op afstand bestuurde waterpeilen. En zij monitoren en sturen op waterkwaliteit. Gemalen en stuwen worden complexer, met meer techniek. Dat verlangt andere kennis van technisch medewerkers en operationeel watersysteembeheerders.

2.  Slib van grijs naar goud. 

Zuiveringsslib maakt een revival door en wordt grondstof en energieleverancier in plaats van afvalstof. Naast die revival is in de slibverwerking nog veel winst te behalen (=minder kosten). De nieuwe cursus Meer grip op slib behandelt het complete proces van slibverwerking gericht op een milieuverantwoorde en efficiënte verwerking. Deze cursus start gegarandeerd op 5 maart 2015. Er zijn nog een paar plekken vrij, dus meld je snel aan!

Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil
Neem contact op met ons