Cuijk: Aanleg infiltratieriool Oude Werf

14 april 2019 18:52 uur

Aan de Zanddijk en Oude Werf wordt een parkeerplaats aangelegd. Vanaf eind mei 2019 kunnen daar zo’n zeventig auto’s parkeren. Bijzonder is dat onder de parkeerplaats een groot infiltratieriool wordt aangelegd. Dat moet bodemverdroging maar ook wateroverlast tegengaan.

Klimaatverandering

Ons klimaat verandert. Dat betekent perioden met weinig neerslag met als resultaat een lagere grondwaterstand. Aan de andere kant leidt klimaatverandering steeds vaker tot extreme regenbuien met wateroverlast tot gevolg. Dit soort veranderingen vraagt om ander, lokaal waterbeheer.

Infiltreren

In een normaal riool wordt regenwater opgevangen en vermengd met huishoudelijk afvalwater (toilet, wasmachine, gootsteen) naar de waterzuivering afgevoerd. Daar wordt het water gezuiverd zodat het schoon genoeg is om af te voeren naar het oppervlaktewater, bijvoorbeeld de Maas. Steeds vaker worden infiltratieriolen aangelegd. Een infiltratieriool is een apart rioolstelsel dat alleen bedoeld is voor hemelwater (regen, ijzel, sneeuw). Het hemelwater wordt niet vermengd met het huishoudelijk afvalwater. Omdat een infiltratieriool poreus is, zakt het water de bodem in om zich zo op een natuurlijke manier te vermengen met het grondwater. Bron: cuijk.nl 12-4-19 Lees verder>>>>