Correctie dataset Rioleringsdatabank Vlaanderen

05 oktober 2014 07:42 uur

Het AGIV stelt een nieuwe versie van de dataset ‘Rioleringsdatabank Vlaanderen’ ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Ecologisch Toezicht. De informatie die opgenomen is, kan kosteloos hergebruikt worden.

De Vlaamse Milieumaatschappij beschikt over permanent geactualiseerde informatie over rioleringen in Vlaanderen die gebruikt wordt voor de voorbereiding en uitvoering van het afvalwaterbeleid.

De Rioleringsdatabank Vlaanderen is een (jaarlijks) extract van geselecteerde informatie uit die productiedatabank.

Het betreft een geografische middenschalige schematische weergave van het netwerk aan rioleringen in (delen van) straten, met bijhorende informatie (bvb of de riolering gemengd of gescheiden is), evenals de ligging van pompstations, overstorten, rioolwaterzuiveringsinstallaties, inlaten, uitlaten en bergingsbekkens (reservoir).

De informatie van de Rioleringsdatabank Vlaanderen kan kosteloos hergebruikt (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) in overeenstemming met de Vlaamse Gratis Open Data licentie v1.0. (klik hier voor meer informatie). Het betreft openbare informatie en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en Milieu > Riolering.