Corona in afvalwater: geen extra maatregelen

27 maart 2020 08:34 uur

Het RIVM maakte vandaag bekend dat het coronavirus is aangetroffen in afvalwater. Onderzoek op verschillende plekken in het land heeft dat aangetoond. Deze constatering leidt niet tot extra maatregelen of aanvullende adviezen voor onze medewerkers en omwonenden van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het RIVM ziet geen verhoogd risico op besmetting van omwonenden door gezuiverd water dat de zuiveringsinstallatie verlaat.

Korte samenvatting aandachtspunten en adviezen

  • Corona is in afvalwater aangetroffen. Dat is niet gek omdat het virus in menselijke uitwerpselen is gevonden. Dat kan dus ook in ons beheergebied het geval zijn. Dat is niet specifiek onderzocht.
  • Contact met rioolwater moet altijd vermeden worden. De aanwezigheid van corona verandert daar niets aan. Dat advies geldt dus altijd en is niets nieuws. Het waterschap loost het afvalwater op oppervlaktewater via lozingspunten. Het is nooit verstandig in de buurt van zulke lozingspunten te water te gaan of te gaan zwemmen. Dat advies is er altijd en verandert eveneens niet in deze situatie. Door verdunning en allerlei andere afbraakprocessen verdwijnen de ziektekiemen in het oppervlaktewater vanzelf.
  • Mensen die op een rioolwaterzuiveringsinstallatie werken, beschermen zich altijd tegen bacteriën en virussen. Daar zijn protocollen en richtlijnen voor. De beschermingsmaatregelen die altijd al gelden, gelden ook in de situatie met corona. Niets nieuws dus.
  • Het virus is niet aangetroffen in het gezuiverde water dat de zuiveringsinstallatie verlaat. Het virus overleeft niet goed in water. Het RIVM ziet geen verhoogd risico op besmetting van omwonenden door gezuiverd water dat de zuiveringsinstallatie verlaat.

Bekenmaking RIVM

Nieuwe coronavirus aangetroffen in rioolwater (25-03-2020):

Bron: noorderzijlvest.nl 26-3-20