Conceptpublicatie Governance Stedelijk Waterbeheer en afvalwaterketen: wat vindt u ervan?

23 mei 2016 06:33 uur

STOWA bereidt op dit ogenblik samen met Stichting RIONED en een groep managers en beleidsmedewerkers van gemeenten en waterschappen een publicatie voor over de governance aspecten van het stedelijk waterbeheer. Op dit ogenblik ligt er een conceptpublicatie, inclusief bijbehorende infographic. De opstellers zijn benieuwd naar uw mening.

Hoewel bij de ervaren problemen de inhoudelijke aspecten op de voorgrond treden, vereist het oplossen van de problemen vaak meer dan louter inhoudelijke maatregelen. Met andere woorden: niet alleen WAT is de (beste) oplossing, maar ook HOE krijgen we die voor elkaar op een zodanige wijze dat deze effectief en efficiënt is en ook op langere termijn blijft functioneren?

De publicatie die STOWA en stichting RIONED momenteel voorbereiden, kent twee delen en is opgebouwd rond drie centrale vragen. De publicatie is geïllustreerd in een infographic. In het eerste deel komen de eerste twee vragen aan de orde: wat is governance in stedelijk waterbeheer en welke uitdagingen zijn er? Het tweede deel van de publicatie richt zich op de vraag hoe je als beleidsmedewerker, manager of bestuurder kunt sturen op een verandering van aanpak en werkwijze in het stedelijk waterbeheer.

Hebt u concrete suggesties voor de publicaties of infographic? Laat het ons dan weten! U kunt uw reactie tot en met eind juni 2016 mailen naar Bert Palsma van STOWA. Uw reacties gebruiken wij voor de verder ontwikkeling van de publicatie en voor onze onderzoeksprogrammering.

>Download conceptpublicatie deel 1

>Download conceptpublicatie deel 2

>Download de infographic