Combineren afval met afvalwater: perspectief met veel vragentekens!

29 april 2014 16:04 uur

De elfde STOWA-platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie verkende op 16 april in Amersfoort de mogelijkheden voor het gezamenlijk verwerken van afval en afvalwater. 

Tijdens de dag bleek dat gezamenlijke verwerking perspectieven biedt, maar dat er ook nog veel vragen moeten worden beantwoord.  De aanwezigen waren het er in ieder geval over eens dat de lokale omstandigheden en de maatschappelijke ontwikkelingen meer en meer gaan bepalen welke (grond)stoffen waar en op welke schaal uit afval en afvalwater gewonnen zullen worden.  Bron: STOWA 29-04-14.