Combinatie technische vernieuwing met innovatie in processen leidt tot meerwaarde!

04 september 2016 18:54 uur

Bij innovatie wordt vaak alleen gedacht aan technische vernieuwing, maar juist in combinatie met innovatie in processen leidt dit tot meerwaarde!

Dat bij innovatie niet alleen aan technische vernieuwingen gedacht moet worden, blijkt uit onderstaand voorbeeld uit gemeente Leidschendam-Voorburg. Door het out-of-the-box denken hebben zij het proces van vervanging van een verouderd rioolgemaal innovatief aangepakt. En niet alleen in technische zin, maar ook qua aanbesteding is dit proces innovatief aangepakt wat uiteindelijk zal leiden tot een efficiëntere, betere en goedkopere oplossing waar vooral de burger veel profijt van zal hebben!

Concreet gaat het om het vervangen van een sterk verouderd rioolgemaal en oplossen van geuroverlast. Het rioolgemaal staat nu dicht bij woningen en geeft, mede door de veroudering en grotere capaciteit dan oorspronkelijk was voorzien, regelmatig geuroverlast.

In de afgelopen jaren is de aanpak in dit soort gevallen al  veranderd van een puur technische vervangingsmaatregel naar een maatregel met meer ruimtelijke en maatschappelijke aspecten zoals: omgeving, de landelijk gewenste samenwerking in de (afval-) waterketen, ruimtegebruik en toekomstgerichte kostenbesparing. Vooral het aspect samenwerken in de afvalwaterketen is geheel in lijn met de landelijke tendens. Bron: gemeentesecretaris.nl 2 sept 2016 lees verder>>>>