Collectieve waterzuivering in de glastuinbouw

27 april 2016 07:28 uur

Glastuinbouwbedrijven moeten hun water zuiveren. Telers kunnen een zuiveringsinstallatie aanschaffen maar een collectieve aanpak kan soms goedkoper zijn.

Vanaf 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven die restwater met gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen lozen op oppervlaktewater. In oktober 2015 is een Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de glastuinbouw gesloten waarin is afgesproken dat het afvalwater voor 95% gezuiverd moet worden.

In een eerder bericht ‘Zuiver water in de glastuinbouw‘ op Groen Kennisnet stipten we een aantal mogelijkheden aan. En in het bericht ‘Haalbare emissieloze glastuinbouw‘ noemden we de mogelijkheid om emissieloos te telen, waarbij je al het water in de teelt opnieuw gebruikt. Dan heb je helemaal geen lozingswater meer. De meeste telers zullen hun restwater toch wel moeten zuiveren. Hoe pak je dat aan? Moet je investeren in een zuiveringsinstallatie? Of kun je het ook anders aanpakken? Bron: Groenkennisnet 27 april 2016.  Lees verder>>>>