Citydeals: werken aan beheersbaar stadsklimaat

26 maart 2016 08:03 uur

Woensdag 9 maart hebben 9 publieke partners en 7 (semi)professionele samenwerkingspartners de eerste City Deals Klimaatadaptatie in Nederland getekend. Het doel van deze City Deal is het vastleggen van de samenwerking tussen partijen om te werken aan een beheersbaar stadsklimaat. Advies- en ingenieursbureau Tauw was de regisseur bij de totstandkoming van deze overeenkomst, met onder andere de Rijksoverheid, waterschappen en de gemeenten Zwolle, Den Haag, Rotterdam, Gouda en Dordrecht. “We werken dagelijks met steden aan het beheer en onderhoud van de leefomgeving”, vertelt Tauw Group-topvrouw Annemieke Nijhof. “Ook hebben we kennis en ervaring opgedaan door onderzoek en projecten in Tilburg en Deventer.”

Zo stelde Tauw samen met de gemeente Tilburg een meerjarenstrategie vast met een concrete aanpak voor klimaatadaptatie in de stad. Daarnaast bracht dit bureau voor de gemeente Deventer in kaart waar hittestress en wateroverlast ontstaat bij extreme weersomstandigheden. Bron: gebiedsontwikkeling.nu 25 maart 2016.