Centrale opslag liggingsgegevens door nieuwe wet

13 juni 2018 18:41 uur

De WIBON eist dat gemeenten vanaf 1 januari 2019 de liggingsgegevens van hun netwerken via de KLIC-voorziening volgens het IMKL2015-formaat ontsluiten. Begin nu met de voorbereiding!

Wet om graafschade verder terug te dringen
De nieuwe Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) vereist dat netten in overheidsbezit de liggingsgegevens over die netten momentaan, 24 uur per dag kunnen doorgeven. Het Kadaster biedt aan dat iedere netbeheerder om niet die liggingsgegevens centraal bij het Kadaster kan opslaan, zodat het Kadaster die gegevens momentaan en 24/7 door kan geven, en daarmee aan de eis wordt voldaan. Het advies aan de gemeenten is om gebruik te maken van deze centrale opslagmogelijkheid bij het Kadaster.
Ook is de WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) gewijzigd en opgegaan in de WIBON. Daarmee wordt een verdere stap gezet in het voorkomen van graafschade. Graafschade kan er toe leiden dat belangrijke voorzieningen zoals gas, elektriciteit, riolering en de watervoorziening uitvallen of beschadigd raken. Ook kan graafschade gevaar opleveren voor de directe omgeving

 

Centrale opslag liggingsgegevens
De wijziging WIBON treedt per 1 juli 2018 in werking, behalve de artikelen die betrekking hebben op centrale opslag van gegevens over de ligging van netten. Deze treden per 1 januari 2019 in werking. Dit geeft de graafsector de tijd om de centrale opslag te testen en het geeft de netbeheerders die hun gegevens centraal gaan opslaan de tijd om zich voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe situatie. Ook de onderliggende regelgeving treedt in werking op 1 januari 2019. In de lagere regelgeving zijn mede de technische vereisten geregeld voor de uitwisseling van gegevens over kabels en leidingen. De lagere regelgeving verwijst naar de IMKL en BMKL waarin de specifieke eisen zijn opgenomen. BRON: riool.net 13-6-18 Lees verder>>>>