CBS: Rioolwaterzuivering zorgt voor schoner water met minder energie

15 maart 2015 08:35 uur

Rioolwaterzuiveringsinstallaties halen steeds meer verontreinigingen uit het afvalwater, terwijl het elektriciteitsverbruik van het zuiveringsproces daalt. Bovendien is het aandeel elektriciteit dat zuiveringsinstallaties produceerden,  gestegen van 21 procent in 2005 tot 31 procent in 2013. Het vrijkomende zuiveringsslib wordt vrijwel geheel verbrand.  Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Dagelijks ruim 300 liter water per inwoner gezuiverd

Een taak van de waterschappen is het zuiveren van het afvalwater dat door bedrijven en huishoudens, samen met hemelwater, op het riool wordt geloosd. In 2013 werd bijna 1,9 miljard m3 afvalwater via riolen aangevoerd op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat is gemiddeld 306 liter per inwoner per dag. De aanvoer van afvalwater fluctueert van jaar op jaar door de hoeveelheid hemelwater die via straatkolken op het riool wordt aangevoerd. In droge jaren zoals 1996 en 2003 is de aanvoer beduidend lager dan in natte jaren zoals 1998 en 2001. Bron: CBS. Lees verder>>>>