CALL FOR PAPERS | HÉT VLAAMS – NEDERLANDS WATERSYMPOSIUM 2015

15 maart 2015 07:26 uur

Op donderdag 17 september 2015 organiseert de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Water¬technologie (SKIW) “Het Vlaams – Nederlands Watersymposium”. Het Watersymposium van SKIW is inmiddels een geliefd platform geworden voor de industriële watergebruiker, waterschappen en kennis-technologie toeleveranciers.

De deelnemers zijn behalve industriële procestechnologen, watertechnologen, watermanagers en utilitymanagers, ook procestechnologen van adviesbureaus, waterschappen alsmede vertegenwoordigers van de toeleverende industrie.

Het symposium omvat een uitgebreid lezingenprogramma en een beperkte vaktentoonstelling.
De lezingen worden gehouden in een plenaire- en meerdere parallelle sessies.
Nieuw in deze editie zijn de themagerichte rondetafel gesprekken gericht op match-making tussen de Vlaams en Nederlandse deelnemers en het initiëren van concrete gezamenlijke projecten. Uiteraard is er naast dit officiële gedeelte gelegenheid om uit¬ge¬breid te netwerken. Op deze manier kan de kennis ten aanzien van inno¬va¬tieve technieken, industriële best-practices, of vernieuwende diensten en producten worden ver¬groot.

Het thema van dit symposium, dat in nauwe samenwerking met VLAKWA, Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) en VEMW tot stand komt, luidt:

De waarde van water
Efficiënt gebruik van water + energie en grondstoffen

Om mee te helpen aan de belangrijke rol die het Watersymposium vervult binnen het Nederlandse bedrijfsleven roepen wij u op om op korte termijn gehoor te geven aan deze Call for Papers. Lees verder>>>>