Brummen: Aanleg biogas- en proceswaterleiding Eerbeek van start

05 juli 2015 06:12 uur

Donderdag 2 juli is het startsein gegeven voor de aanleg van de biogas- en proceswaterleiding tussen Industriewater Eerbeek BV (IWE) en Papierfabriek DS Smith (De Hoop). Met dit project wordt het mogelijk om zowel biogas als gezuiverd water te benutten bij de papierfabriek. Dit bespaart jaarlijks ongeveer 700.000 m3 water en reduceert de CO2-uitstoot jaarlijks met ongeveer 5.000 ton (vergelijkbaar met het energiegebruik van ongeveer duizend huishoudens). Het bouwbord ‘Investeren in duurzaam water Eerbeek’ werd onthuld door de samenwerkende partijen: IWE, DS Smith, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), gemeente Brummen, Stedendriehoek en de Rijksdient voor Ondernemend Nederland.

Papierfabrieken hebben veel proceswater nodig en produceren veel afvalwater. IWE zuivert het afvalwater van drie papierfabrieken in Eerbeek. Bij dit proces komt biogas vrij. Voorheen werd dit gas omgezet in elektriciteit, waarbij de vrijgekomen warmte grotendeels onbenut bleef. Dankzij dit project wordt het biogas 100% benut én wordt het gezuiverde water direct hergebruikt in de papierfabriek.

Aanwinst voor de gemeente

Wethouder Eef van Ooijen is erg blij met deze ontwikkeling: “Dit innovatieve en duurzame project is een aanwinst voor onze gemeente. Hiermee wordt het gebruik van fossiele brandstoffen en grondwater in de Eerbeekse papierindustrie flink teruggedrongen. Het bespaart ook energie voor de productie van stoom, omdat het water dat IWE levert warmer is dan het grondwater. De gemeente Brummen heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. De papierfabrieken en IWE leveren daar op deze manier een essentiële bijdrage aan.”

Werkzaamheden: van juli tot november 2015

Het leidingtracé dat wordt aangelegd beslaat ongeveer drie kilometer. En loopt over het terrein van IWE, DS Smith, door het bos en de Doonweg. Op deze routekaart ziet u waar de leidingen worden aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen begin juli en november 2015. De opdrachtgever is Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling. De uitvoering ligt in handen van aannemer Van de Beek. Tijdens sommige werkzaamheden is het nodig om de Doonweg tijdelijk af te sluiten. Het verkeer wordt dan omgeleid via een andere route; dit wordt aangegeven met borden. De direct omwonenden van dit gebied zijn per brief geïnformeerd.

Investering

IWE, DS Smith en Alliander DGO investeren gezamenlijk  € 2,5 miljoen in het project Duurzaam Water Eerbeek. Verder wordt dit project mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Stedendriehoek en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Alliander DGO is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de transportleidingen.

Bron: Gemeente Brummen 2 juli 2015.

Meer informatie

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem contact op met Theo Simons, uitvoerder Van de Beek Kabels-Leiding B.V. via 06 – 19 92 30 41. Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met Itske van Lith van Liandon BV. via 06 – 11 12 93 67.

Achtergrondinformatie over dit project vindt u op de website van Industriewater Eerbeek en op de website van Alliander DGO.