Brochure helpt bij aanbesteden rioleringswerk

23 april 2016 09:57 uur

Bij het uitbesteden van werkzaamheden komt veel kijken. De Vereniging Afvalbedrijven kan zich voorstellen dat de spelregels niet altijd even duidelijk zijn. Met name leden actief in het reinigen en inspecteren van riolen ervaren knelpunten in de aanbestedingspraktijk. Reden om een brochure te maken die gemeenten handvatten biedt bij de aanbestedingsprocedure. Aan bod komen de aspecten die een rol spelen, wat EMVI betekent en hoe een inschrijving beoordeeld kan worden.

Advies over bestekken in rioleringsmarkt

De rioolinspectie- en -reinigingsbedrijven aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven, ervaren in de praktijk dat sommige gemeenten niet of nauwelijks op de hoogte zijn van een correcte toepassing van de aanbestedingswetgeving en de mogelijkheden hiervan voor het rioleringsbeheer. Een aantal leden is daarom aan de slag gegaan met een hapklaar en eenvoudig advies om gemeenten te kunnen voorlichten over de mogelijkheden van EMVI-bestekken in de rioleringsmarkt.

Oog voor kwaliteit en duurzaamheid

Bij het aanbesteden van onder meer rioleringswerkzaamheden komt het principe van ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), tenzij’ om de hoek kijken. Dit betekent dat een opdrachtgever een inschrijving niet alleen op prijs beoordeelt, maar ook op aangeboden kwaliteit, arbo, milieu en duurzaamheid. Er zijn vele voorbeelden beschikbaar van hoe gemeenten op effectieve wijze EMVI toepassen.

Stap voor stap

In de brochure wordt gebruikt gemaakt van deze goede voorbeelden. Stap voor stap en met tekstsuggesties wordt aangegeven hoe de gemeente kan komen tot een bestek dat voldoet aan de wetgeving en daarnaast een belangrijke waarborg biedt voor kwalitatief, duurzaam en veilig rioleringsbeheer in de gemeente.