Brede Limburgse samenwerking in de waterketen

18 november 2015 07:59 uur

Op 19 november 2015 wordt er tijdens het Bestuurlijk Waterpanel door alle Limburgse partijen in de waterketen het gezamenlijk visiedocument ‘Waardevol groeien’ ondertekend. De visie geeft richting aan de lange termijnontwikkeling van het (afval) waterbeheer in de provincie Limburg. Het doel van deze samenwerking is enerzijds om kwaliteitsverbetering te realiseren en personele kwetsbaarheid te verminderen maar anderzijds ook om de verwachte kostenstijging te beperken. Sinds 2005 vindt er structurele samenwerking plaats tussen de diverse partijen in de waterketen. Dan gaat het om 33 Limburgse gemeenten, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg en de Provincie Limburg. Bron:  Nieuws.nl – Sittard-Geleen – Wed, 18 Nov 2015. Lees verder>>>>