Breda: 30 mei informatiebijeenkomst over riool Schoolstraat en Pastoor Oomenlaan Prinsenbeek

21 mei 2016 09:02 uur

Om wateroverlast tijdens hevige regenbuien in het centrum van Prinsenbeek te verminderen, is vervanging van het riool in de Schoolstraat en Pastoor Oomenlaan nodig. Dat gaat in 2017 gebeuren. U bent welkom op de informatiebijeenkomst hierover op maandag 30 mei tussen 19.00 en 20.30 uur in Cafe-Zalencentrum Marktzicht, Markt 10 in Prinsenbeek. Op de bijeenkomst krijgt u uitleg over de rioolwerkzaamheden en de voorgenomen herinrichting van de Schoolstraat. Ook kunt u vragen stellen en uw reactie geven.

Nieuwe rioolbuis en herinrichting Schoolstraat

Op dit moment vervangt de gemeente de oude riolering in de Valdijk door een gescheiden rioolstelsel.

Daarna krijgen de Schoolstraat en Pastoor Oomenlaan een gescheiden rioolstelsel. Het rioolgemaal op de kruising Schoolstraat – Harmonielaan wordt vervangen. Gelijktijdig met het werk aan het riool wil de gemeente de Schoolstraat opnieuw inrichten. De herinrichting bestaat uit:

Rijbaan in asfalt vervangen door smallere rijbaan met parkeerstrook in klinkers

  • Vervangen bomen in de Schoolstraat tussen Pastoor Oomenlaan en Molenstraat.
  • De twee iepenbomen op het kruispunt Schoolstraat – Pastoor Oomenlaan blijven staan.
  • Verkeersplateaus aanleggen op kruisingen Schoolstraat met Harmonielaan en Kerkewei.
  • De gemeente onderzoekt nog of het financieel haalbaar is om nieuwe (led)verlichting te plaatsen.

Aan de inrichting van de Pastoor Oomenlaan verandert niets, bestaande materialen worden hergebruikt.

Verdere voorbereiding en uitvoering

De komende maanden zijn voor verdere uitwerking van de plannen en voor onderzoek.

Er is nog geen exacte planning van het werk bekend. De gemeente voert het werk gefaseerd uit, om de overlast te beperken en de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden.

Informatie

Zodra er meer informatie is over het project, komt dit op de websitewww.breda.nl/onderhoud. Heeft u nu al vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, facebook Gemeente Breda of het telefoonnummer 14 076.

Bron: gemeente Breda