Breda: 16 februari infobijeenkomst rioolvervanging Cartier van Disselstraat

07 februari 2016 08:45 uur

Het riool in de Cartier van Disselstraat is aan vervanging toe. Naar verwachting rond augustus begint de gemeente daarmee. Het werk duurt tot het eind van het jaar. U bent welkom op een informatiebijeenkomst over de rioolvervanging op dinsdag 16 februari van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur in verzorgingshuis de Breedonk, Willem van Oranjelaan 17. Het riool is aan het einde van zijn levensduur. Vervanging is nodig om ook in de toekomst een goed werkend rioolstelsel te kunnen garanderen. Bij een eerste inventarisatie van het werk bleek er ook sprake te zijn van parkeerdruk en wortelopdruk. Om dit op te lossen, is het nodig om een aantal bomen te kappen.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg over het werk, eventuele aanpassingen aan de inrichting van uw straat, de aanvraag voor een kapvergunning, een bouwkundige opname van uw woning, planning, bereikbaarheid en mogelijke hinder. Bron: gemeente Breda.