Brand Shell Moerdijk: geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen

08 juni 2014 07:06 uur

De watermonsters die waterschap Hollandse Delta op woensdag 4 juni heeft genomen, vertonen géén verhoogde concentraties aan schadelijke stoffen zoals zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Het waterschap heeft monsters  vanaf acht oppervlaktewaterlocaties in de Hoeksche Waard en Zwijndrecht en op de rioolwaterzuiveringen in Strijen en Zwijndrecht laten onderzoeken op de aanwezigheid van schadelijke stoffen.

Gisteren werd bekend gemaakt dat in het aangevoerde rioolwater op de zuivering in Zwijndrecht een minimale hoeveelheid ethylbenzeen  was aangetroffen. De concentratie van 0,61 microgram per liter ligt echter zeer ver onder de norm voor oppervlaktewater van 370 microgram per liter. Er zijn geen vergelijkende gegevens uit het verleden bekend om een mogelijke relatie te leggen met de brand bij Shell. In het geloosde afvalwater vanuit de zuiveringsinstallaties wordt de stof niet meer aangetroffen; deze is in het zuiveringsproces verwijderd.

Bron: Waterschap Hollandse Delta 6 juni 2014