Brancheorganisatie Rioned-Stowa: assetmanagement Rotterdam als voorbeeld

13 februari 2015 20:03 uur

De gemeente Rotterdam participeert in diverse brancheorganisaties, waaronder RIONED en STOWA, om informatie en kennis op het gebied van assetmanagement te delen. Gemeenten en Waterschappen komen regelmatig bij elkaar en laten met praktijkvoorbeelden zien hoe risicogestuurd beheer en procesmatig werken geimplementeerd kunnen worden. Een uitgegeven rapport over assetmanagement en stedelijk waterbeheer en evenementen als de landelijke RIONED-dag ondersteunen de kennisuitwisseling tussen gemeenten, waterschappen en brancheorganisaties.

Dezelfde taal
Doel is om binnen de watersector dezelfde taal te spreken en dezelfde principes te hanteren. Door risico’s, gebeurtenissen en analyses met elkaar te delen, leren we van elkaar en gaan we niet los van elkaar het wiel uitvinden. Zo ontstaat een cyclus van continue  verbetering.
De toepassing van assetmanagement wordt vanuit het “open-source” beginsel met elkaar gedeeld.

Rapport
Vanuit de brancheorganisatie RIONED-STOWA is een rapport uitgegeven waarin de principes van assetmanagement en het belang ervan voor het hedendaagse stedelijk beheer helder staan omschreven. Rotterdam wordt aangehaald als een van de koplopers op het gebied van risicogestuurd rioolbeheer. Aan het woord komt Wim van der Meer, assetmanager riolen, gemalen en persleidingen, pleit voor een integrale afweging en beoordeling van maatregelen, niet per vakdiscipline maar stadsbreed. Dat is de kern van assetmanagement. Wim van der Meer: “De riolering staat in dienst van de stad. Een goed functionerende riolering is een belangrijke randvoorwaarde voor een aantrekkelijke woonstad. We moeten niet alleen vanuit onze eigen discipline denken, maar over de hele stad heenkijken. De juiste maatregel dient immers het belang van de gehele buitenruimte en niet alleen die van een rioolbeheerder.”