Brabant Water en BAM tekenen convenant sleufloos verwijderen van verouderde waterleidingen

01 november 2014 07:36 uur

Op woensdag 29 oktober is door Brabant Water en BAM Infratechniek een convenant gesloten. De samenwerking is gericht op het sleufloos verwijderen van verouderde waterleidingen. Deze innovatieve manier van werken betekent dat hele stukken leiding verwijderd kunnen worden zonder dat ter plaatse gegraven hoeft te worden.

Beperken van overlast
Het vervangen van de waterleidingen is onderdeel van het strategisch beheer van Brabant Water. Op basis daarvan vervangt Brabant Water jaarlijks een deel van het bestaande drinkwaternet.  Doelstelling van deze andere aanpak is het beperken van de overlast voor de omgeving. Grootschalige wegopenbrekingen zijn met deze techniek straks niet meer nodig. Ook blijven aanwezige bovengrondse bebouwing en groenvoorziening in tact en worden maatschappelijke kosten beperkt
Innoveren met bestaande techniek
De techniek heeft BAM Infratechniek al eerder ingezet  bij het verwijderen van stalen leidingen. Middels prototyping wordt deze techniek verder getest en ontwikkeld zodat deze ook geschikt is voor de verwijdering van andere soorten leidingen. De eerste testen worden dit jaar nog uitgevoerd.
Kennis delen met ´open source´ benadering
Brabant Water en BAM Infratechniek werken voor een periode van tenminste twee jaar aan het verbeteren van het sleufloos verwijderen van drinkwaterleidingen. In die periode werken de partijen via een zogenoemde ‘open source’ benadering. Testresultaten worden onder andere in de vorm van publicaties beschikbaar gesteld aan de Nederlandse drinkwater- en bouwsector.
Bron: Brabant water 31-10-2014.